English version here

Promovând ordonanța de modificare a Codului Penal și a celui de procedură penală, Partidul Social Democrat arată că este în continuare fundamental corupt, clientelar și nereformabil. PSD uzurpă nevoia reală de dezvoltare economică şi socială echitabilă a României, folosind-o ca pretext populist pentru a-şi întări puterea și a controla resursele publice. În acest moment, când sute de mii de oameni protestează în stradă, iar societatea tinde să se divizeze tot mai mult, lansăm un apel public pentru construcția unei stângi democratice europene, oneste, incluzive, autentice și deschise către cetăţeni.

Nu mai putem accepta ca viziunea stângii democratice să fie confiscată de către un partid corupt care, prin practicile şi discursul lui, nu doar că s-a autoizolat în cadrul social-democrației europene, dar riscă să ne izoleze și pe noi de Europa și de comunitatea democrațiilor. Considerăm că este o nevoie/datorie a societății să reconstruim această viziune în România, plecând de la experienţa participării cetăţeneşti, a societăţii civile, a mișcărilor de stradă, a implicării comunitare şi a competenţei profesionale. Proiectul va avea în centru drepturile, aspiraţiile şi nevoile oamenilor lăsați în urmă de guvernările anterioare. Societatea românească are nevoie de un proiect politic clar şi asumat de reducere a disparităţilor şi inegalităţilor sociale, de investiţii majore în serviciile publice şi infrastructură, de reformare a administraţiei publice şi de protecţia mediului.
Ne opunem cu hotărâre derapajelor autoritare, naţionaliste, conservatoare, anti-sociale sau anti-ecologice ale PSD-ului. În egală măsură, ne delimităm critic de acţiunile de acelaşi tip ale actualei opoziţii. Ne angajăm să promovăm dezvoltarea economică şi socială echitabilă și sustenabilă a țării, precum şi integritatea în administraţia şi viaţa politică românească. Totul, în cadre democratice solide, în care drepturile şi libertăţile sunt protejate, iar instituţiile politice îi reprezintă pe toţi.

Îi așteptăm alături de noi pe cei care doresc o forță civică și politică a democrației și solidarității!

Informaţii: www.platforma-demos.ro

Semnatari, din partea Platformei Democraţie şi Solidaritate – Demos:

Lavinia Andrei, expertă şi activistă în probleme de mediu; Mihai Burcea, istoric; Oana Băluță, conferențiar universitar și activistă pentru drepturile femeilor; Claudiu Crăciun, politolog și activist civic; Andrei Ţăranu, politolog, conferenţiar universitar; Mihail Bumbeș, istoric și activist pentru drepturile omului; Andreea Petruţ, asistentă cercetare, politici educaționale; Camil Pârvu, conferențiar universitar; Corina Doboș, cercetătoare; Dan Bărbulescu, activist pentru protecția mediului; Mihai Ene, lector universitar, scriitor; Flavia Iulia Matei, design-builder, activistă; Alexandru Cârlan, lector universitar; Simona Maria Chirciu, doctorandă; Claudiu Turcuș, lector universitar; Andra Camelia Cordoș, doctorandă; Călin Goina, lector universitar, sociolog; Florin Arhire, artist vizual și activist civic; Emanuel Copilaș, lector universitar; Diana Mărgărit, lector universitar; Adrian Dohotaru, istoric şi activist civic; Victor Manciu, student; Arina Iacob, doctorandă; Andreea Ignişca, studentă şi activistă; Cristian Dragnea, filozof şi antropolog urban; Luminița-Anda Mandache, doctorandă, antropolog; Adrian Doboș, arheolog; Rotaru Ileana, conferenţiar universitar; Alexandru Bogdan, Niţu, muncitor, activist; Melanie Zagrean, cercetătoare; Septimiu Simion, masterand; Andrada Nimu, cercetătoare; Ciprian-Sorin Constantinescu, student; Cristian Gelu Puscas, arhitect; Mihai Calin, consultant în management; Claudiu Tufiș, conferențiar universitar; Tudor Nimară, doctorand; Cezar Țurcanu, masterand; Silviu C. Paicu, cercetător şi activist civic; Valentin Negreanu, artist liric; Maria Cernat, conferențiar universitar., Cristiana Bucureci, specialist comunicare şi activistă, Adrian Munteanu, trainer, life & business coach, Bogdan Pentilescu, antreprenor; Àlex Amaya Quer, doctor în istorie, Andrei Panţu, politolog şi publicist.

Pentru informatii suplimentare, puteţi scrie la adresa demos.romania@gmail.com sau suna la 0744811564.

Foto – Wikipedia.

[PRESS RELEASE] Yes to the democratic left, no to the Social Democratic Party!

By promoting the emergency ordinance to amend the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure, the Social Democratic Party yet again proves that it is fundamentally corrupt, clientelistic and unreformable. The SDP usurps Romania’s real need for economic and socially just development, using it as a populist pretext to strengthen its power and control over public resources. These days, when hundreds of thousands of people are protesting out in the streets, and Romanian society tends to become more and more divided, we launch an appeal for building an honest, inclusive, authentic and open-minded democratic European left.

We can no longer accept the confiscation of the democratic left vision by a corrupt party that through its practices and its discourse not only gradually isolated itself from the wider European social democracy, but also risks to isolate Romania from Europe and the larger community of liberal democracies. We consider it both a need and a duty of our society to re-build this vision in Romania, starting from the experiences of citizen participation, civil society, street movements, community building, and professional competence.The project will be centered on the rights, ideals and needs of those left behind by previous governments.
The Romanian society needs a clear and robust political project, which will reduce social disparities and inequalities, heavily invest in public services and infrastructure, reform public administration, and protect the environment.

We are strongly opposed to the authoritarian, nationalist, conservative, anti-social and anti-environmental tendencies of the Social Democratic Party. Likewise, we reject the same actions taken by the current opposition parties. We are engaged in promoting a sustainable and socially just economic development, as well as integrity in civil service and Romanian politics. All of them within a strong democratic framework, in which the fundamental rights and freedoms are protected, and institutions represent all citizens.

We welcome all who want to see a stronger civic and political force of democracy and solidarity.

More information here: www.platforma-demos.ro