(scroll down for the English version)

Credit foto: Vlad Petri

Democrația va #rezista.

Declarația de la București.

 

Alături de sutele de mii de cetăţeni care au protestat în toată România împotriva corupţiei şi abuzului de putere,

Mulţumind tuturor celor din întreaga lume care au fost alături de noi şi care au găsit în protestul din Bucureşti şi alte oraşe din România inspiraţia şi speranţa pentru a lupta mai departe,

Celebrând legăturile tot mai strânse dintre cetăţenii europeni şi interdependenţa tot mai mare a societăţilor europene,

Observând cu îngrijorare declaraţiile unor politicieni români care pun sub semnul întrebării locul şi rolul României în Uniunea Europeană,

Solidarizându-ne cu mişcările şi forţele din Centrul şi Estul Europei care luptă pentru democraţie,

Fiind deplin conștienţi de atacurile la adresa democraţiei, statului de drept, demnităţii umane şi drepturilor fundamentale din Europa şi din întreaga lume,

Uniţi şi hotărâţi să ne mobilizăm paşnic ori de câte ori este nevoie,

 

Declarăm:

1. Nicio democraţie nu poate exista dacă drepturile omului nu sunt pe deplin respectate.

2. Nicio democraţie nu poate funcţiona fără separaţia puterilor în stat și fără sisteme de justiţie independente şi puternice.

3. Nicio democraţie nu poate rezista dacă nu îi protejează pe cei marginalizați și nu produce bunăstare pentru toţi cetăţenii ei.

4. Nicio democraţie nu se poate dezvolta fără o societate civilă puternică şi independentă.

5. Nicio democraţie nu poate funcţiona în lipsa unei prese libere, independente şi ne-partizane.

6. Niciun politician sau partid nu poate fi deasupra legii şi nu îşi poate folosi influenţa politică pentru a se proteja în faţa ei.

7. Niciun politician sau partid nu are dreptul să dezbine societatea şi să instige cetăţenii unii împotriva celorlalţi.

8. Niciun politician sau partid nu are dreptul să guverneze prin minciună, dezinformare şi răspândirea fricii.

9. Niciun politician sau partid nu are dreptul să guverneze bazându-se pe aparatul represiv al statului.

10. Niciun politician sau partid nu are dreptul să izoleze o națiune de comunitatea internațională, să ridice ziduri şi să răspândească teama faţă de “ceilalţi” .

 

În aceste momente definitorii, facem apel către cetăţenii din România, Europa şi din întreaga lume să susţină, semneze şi promoveze această Declaraţie.

 

12.02.2017

Platforma Democraţie şi Solidaritate – DEMOS

 

Democracy will #resist

Bucharest Declaration

 

Together with the hundreds of thousands of people protesting across Romania against corruption and abuse of power,

Thanking all of those around the world who stood by our side and who found, in the protests taking place in Bucharest and many other Romanian cities, the inspiration and hope to keep on fighting,

Celebrating the ever closer links between European citizens and the ever increasing interdependency between all European societies,

Observing with concern the statements of some Romanian politicians who question Romania’s place and role within the European Union,

In solidarity with all movements and forces fighting for democracy in Central and Eastern Europe,

Being fully aware of the attacks on democracy, the rule of law, human dignity, and fundamental rights in Europe and around the world,

United and determined to mobilize peacefully whenever necessary,

 

We declare that:

  1. No democracy can exist if fundamental human rights are not fully protected.
  2. No democracy can function without the separation of powers, and a strong and  independent judiciary system.
  3. No democracy can survive if it does not protect the marginalized and generate wellbeing for all its citizens.
  4. No democracy can develop without a strong and independent civil society.
  5. No democracy can function without a free, independent and non-partisan press.
  6. No politician or political party should  be above the law and use their political influence to escape it.
  7. No politician or political party has the right to divide society and to instigate citizens and social groups against one another.
  8. No politician or political party should govern by relying on a repressive state apparatus.
  9. No politician or political party has the right to govern through lies, disinformation and fear-mongering.
  10. No politician or political party has the right to isolate a nation from the international community, build walls and spread fear of the “others”.

 

In these defining moments, we call upon all the citizens of Romania, Europe and the world to support, sign and share this Declaration.

 

12.02.2017

“Democracy and Solidarity Platform – DEMOS”