Conform statisticilor pentru anul 2017 prezentate pe 25 ianuarie de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, România se remarcă printr-o serie de performanțe negative.

Astfel, România este statul cu cel mai mare număr de plângeri aflate pe rolul CEDO dintre cele 47 State Membre ale Consiliului Europei (9920 de plângeri). De asemenea, România are cel mai mare număr de plângeri raportat la populație (3,31 plângeri pentru fiecare 10.000 de locuitori). Aceste cifre supradimensionate reflectă, între altele, unele vicii ale actului de justiție din România din perspectiva justițiabilului de rând, într-o perioadă în care atenția publicului este concentrată aproape exclusiv asupra marii corupții.

În cursul anului 201, CEDO a condamnat România în 55 de dosare, identificând o serie de probleme grave cum ar fi violența domestică, privarea abuzivă de libertate in spitale psihiatrice, brutalitatea poliției, încălcarea vieții private a angajaților la locul de muncă, condițiile precare de detenție sau lipsa accesului la justiție. Aceste condamnări reprezintă doar o mică parte din încălcările drepturilor omului ce au loc în mod curent in România, şi care nu sunt tratate de autorități cu atenția cuvenită.

Având în vedere situația revelată de statisticile CEDO, cerem autorităților să creeze un mecanism viabil pentru implementarea acestor hotărâri, alocând în acelaşi timp resursele necesare pentru rezolvarea prioritară a problemelor structurale astfel identificate.

Sursă tabel: ECHR