De Ziua Europei, pe 9 mai, neam relansat programul politic printr-o dezbatere publică desfășurată în spațiul La Firul Ierbii, Splaiul Unirii 160, București.

Le mulțumim tuturor participanților și invitaților pentru o dezbatere de substanță și argumentată pe marginea documentului. Programul România Tuturor a definit cele mai mari probleme și crize ale societății românești și cele mai bune răspunsuri la acestea. Printr-un document colaborativ redactat de zeci de persoane, membri și prieteni, cărora le mulțumim de asemenea, ne-am asumat propuneri curajoase și coerente care depășesc inconsistența programelor și practicilor politice actuale. Programul integral aici.

Cele 11 crize majore ale societății românești, diagnosticate în program, se întrepătrund, se determină și se agravează reciproc.
 1. Migrația masivă din România în ultimele trei decenii, perioadă în care milioane de cetățeni, în majoritatea lor persoane active, au părăsit țara definitiv sau temporar.
 2. Eșecul modelului economic neo-liberal, unde modelul economic al creșterii dependente de capital străin și bazat pe salarii și impozite mici, își arată din ce în ce mai mult limitele.
 3. Accentuarea sărăciei și a inegalităților, societatea fiind divizată între cei puțini care își permit o existență decentă și cei mulți care suferă în urma unor lipsuri severe – de la mâncare și medicamente, până la locuire decentă, utilități esențiale precum apă, curent, surse de încălzire și servicii publice de bază.
 4. Precaritatea muncii pentru mulți dintre cei care au un loc de muncă cu contract, dar sunt prost plătiți și sunt descurajați să se organizeze în sindicate.
 5. Slăbirea statului în condițiile în care este incapabil să extragă și să folosească resursele necesare pentru dezvoltarea echilibrată a societății. Capacitatea de colectare a taxelor și impozitelor este foarte scăzută, condamnând societatea la austeritate permanentă.
 6. Marginalizarea politică, economică, socială și culturală a femeilor, având în vedere că femeile au avut o situație foarte grea în timpul tranziției. Multe dintre ele și-au pierdut locul de muncă, iar majoritatea, indiferent dacă sunt sau nu prezente pe piața muncii, poartă aproape întreaga responsabilitate de a efectua munci domestice și de îngrijire pentru susținerea familiei.
 7. O populație din ce în ce mai bolnavă, bolile și afecțiunile de care cetățenii români suferă fiind cele ale unei societăți subdezvoltate, pre-moderne.
 8. O societate din ce în ce mai slab educată în care copiii și tinerii au dificultăți din ce în ce mai mari să intre în circuitul educațional și să îl parcurgă până la capăt, cu excepția celor din zonele urbane dezvoltate și a celor care provin din familii privilegiate.
 9. Democrația în regres și tendința autoritară, încrederea în instituțiile esențiale ale democrației, precum partidele politice și Parlamentul, fiind la un minim îngrijorător.
 10. Regresul culturii umaniste și raționale, dovedit de neîncrederea față de educația umanistă, rațională, față de știință, tehnologie și de medicina modernă, neîncredere care tinde să crească îngrijorător.
 11. Distrugerea mediului înconjurător în condițiile în care sacrificăm în continuare resurse naturale în mod iresponsabil, resurse precum pădurile sau solul. Odată cu acestea, distrugem șansele unor comunități de a supraviețui pe termen mediu și lung.
Pentru rezolvarea acestor crize, programul Demos propune următoarele direcții: dezvoltare economică durabilă și echitabilă; muncă decentă pentru o viață demnă și sigură; societate solidară și servicii publice accesibile; educație publică de calitate, gratuită, universală și incluzivă; politică democratică; administrație puternică; justiție eficientă și independentă; o societate a drepturilor și libertăților; mediu curat; comunități sustenabile și sănătoase; hrană de calitate, suficientă și accesibilă pentru toți; sate productive și agricultură sustenabilă; comunități rurale solide; sistem integrat, rapid și sigur de transport; cultură accesibilă și lucrători culturali respectați; Europa socială, Europa noastră.
Intervenții ale vorbitorilor, membri Demos și invitați:
Cornel Ban: „Demos propune un model sustenabil și incluziv social. Vrem o reorientare a modelului fiscal prin echilibrarea relației dintre muncă și capital.„
Victoria Stoiciu: „Una dintre propuneri este aceea de a coborî pragul necesar pentru a putea înființa un sindicat; actualmente, este nevoie de 15 salariați din aceeași întreprindere pentru a înființa un sindicat. Acest prag este complet inadecvat pentru structura economiei românești în care predomină micro-întreprinderile, ceea ce face ca aproximativ 90% din salariații din România să nu se poată organiza sindical, tocmai pentru că lucrează în întreprinderi cu mai puțin de 15 angajaţi.„
Claudiu Turcuş: „În spațiul românesc există un antagonism față de statul social din cauza percepției greșite că acesta ar fi un furnizor de pomeni nemeritate. Acestui antagonism i se poate răspunde prin clarificarea faptului că statul social înseamnă de fapt o redistribuire justă a resurselor și finanțarea de servicii publice.„
Mădălina Turza: „Avem un învățământ centrat pe un anumit tip de performanță. Avem olimpici minunați, dar restul copiilor nu contează… Ne trebuie un sistem de învățământ care să se concentreze pe mai multe tipuri de performanță. Măsurile incluzive sunt în beneficiul tuturor.„
Oana Băluță: „În Indexul European al Egalității de Gen, România ocupă locul 26 din 28. România ocupă însă ultimul loc în domeniile bani și sănătate. România are cea mai mare rată a mortalității din UE în urma cancerului de col uterin. Egalitatea de gen este un obiectiv central al oricărei societăți democratice, însă în România instituționalizarea acesteia s-a făcut nefericit în urma unor decizii politice. Actualmente, problemele de gen sunt abordate segmentar; în programul Demos, abordarea este comprehensivă urmărind domenii diverse de la sănătate, la educație, muncă, prevenirea și combaterea violenței ș.a.„
Andreea Iorga-Curpan: „O parte dintre „problemele femeilor” sunt, desigur, comune tuturor femeilor. Dar există anumite categorii de femei – cum ar fi femeile rome, femeile cu dizabilităţi, lucrătoarele sexuale, mamele adolescente – care au probleme specifice. Acest probleme trebuie abordate separat.„
Claudiu Crăciun: „Avem nevoie de un stat puternic și competent administrativ, controlat de cetățeni și gestionat democratic, și orientat ferm către dezvoltarea socio-economică.„
Rămânem deschiși la schimbul de idei. Dacă aveți reacții și sugestii, nu ezitați să ni le împărtășiți. Vă mulțumim!