Platforma Demos îşi asumă următoarele valori: egalitate, echitate, libertate, solidaritate, sustenabilitate, integritate, participare, toleranță, dialog, bună guvernare, transparență, competență, non-violență.

Sprijinim orice iniţiativă comunitară, civică, culturală sau de alt tip care promovează sincer aceste valori.

Promovăm dezbaterea publică rațională, incluzivă, bazată pe idei și argumente.

Încurajăm gândirea critică și sprijinim vocile care nu pot răzbate în sfera publică din cauza diverselor bariere materiale, sociale sau culturale.

Milităm pentru o societate centrată pe respectarea tuturor drepturilor omului, așa cum sunt ele recunoscute în cartele, tratatele, convențiile și celelalte documente internaționale.

Susținem ferm egalitatea dintre femei și bărbați în toate domeniile.

Sprijinim şi ne solidarizăm cu toate persoanele ale căror drepturi sunt încălcate.

Sancționăm orice discriminare şi abuz împotriva cetăţenilor şi în special împotriva celor vulnerabili.

Suntem responsabili față de natură și faţă de generaţiile următoare.

Promovăm participarea, cooperarea și diversitatea în interiorul și în afara Platformei.

Alătură-te Platformei Demos


mg_2693