Principii şi formă de organizare

Forma de organizare este o parte centrală a identității Partidului. Ne propunem să reușim acolo unde eşuat partidele vechi, și anume să mobilizeze participarea constantă, activă şi voluntară a membrilor şi cetăţenilor în general.

Nu ne mai putem lăsa guvernați de partidele vechi de tip cartel, care supravieţuiesc prin parazitarea resurselor publice, clientelare, bazate pe dependenţă reciprocă între lideri şi membri, neasumate din punct de vedere valoric și doctrinar şi mobilizate exclusiv în perioade electorale.

Schimbăm felul de a face politică prin:

  • promovarea deliberării în interiorul şi în afara partidului.
  • redactarea participativă a programelor politice.
  • stimularea socializării şi educaţiei continue (workshop-uri, conferinţe, școli).
  • stimularea voluntariatului comunitar și politic.
  • nominalizarea participativă a candidaţilor.
  • consultarea permanentă grupurilor și organizațiilor civice și comunitare.
  • comunicarea externă cu costuri financiare mici.

Ne asigurăm că partidul este și rămâne democratic prin: echilibrarea raporturilor dintre structurile executive și cele reprezentative, distribuția echilibrată a responsabilităților între nivelul central și cel local, scurtarea și limitarea numărului de mandate de conducere, reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților, separarea funcțiilor de reprezentare în administrație și politică de funcțiile din partid, responsabilizarea continuă a leadershipului în fața structurilor și membrilor.

În cadrul partidului există trei tipuri de structuri: Teritoriale – organizații locale, corespunzătoare nivelurilor administrative, care au autonomie extinsă și promovează interacțiunea participativ-deliberativă;  Tematice – organizare transversală în rețele tematice, permanente sau temporare în domenii specifice; Administrative – grupuri de lucru centrale permanente în domenii precum comunicare, formare și  educație, financiar și strângere de fonduri, juridic.

Cum ne finanțăm?

Finanțarea este complet transparentă, iar accentul este pus pe cotizații şi donații modice obținute de la membri și simpatizanți. Reducem la maxim costurile şi folosim strategic  fondurile. Refuzăm finanțarea de la persoane și firme incompatibile cu valorile noastre (ex. condamnați, poluatori, evazioniști fiscali etc). Decuplăm strict statutul financiar şi al contribuțiilor de nominalizări sau acces la pozițiile decizionale din partid.

Ne dorim să construim alături de oameni care sunt interesați și doresc să se implice într-un nou tip de politică, dar ne rezervăm dreptul de a nu accepta în partid anumite categorii de persoane: cele condamnate pentru infracțiuni de corupție, infracțiuni economice și de serviciu sau orice fapte penale care ar aduce atingere valorilor noastre; cele care au decizii nefavorabile din partea Consiliului Național pentru Combaterea al Discriminării; cele care au avut declarații publice sau private aduc atingere demnității umane şi libertăților fundamentale; cele care au ocupat funcții de conducere în partidele parlamentare românești în ultimii 15 ani sau care au avut poziții alese de demnitate publică din partea acestora;

Purtătoare de cuvânt

Nona Șerbănescu

Purtător de cuvânt

Claudiu Crăciun

Secretar general

Ionuț Tudor